Katalogs

Privātuma politika

Mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmējiem, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām un citiem būtiskiem jautājumiem.

Personu datu pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DORES FABRIKA”, Reģ.Nr. 44103031128, juridiskā adrese: Dārdu iela 7, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139, turpmāk – DORES FABRIKA. DORES FABRIKA kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://www.dores.house/lv/kontakti/.

Darbības sfēra

Šo privātuma politiku turpmāk – Privātuma politika, DORES FABRIKA piemēro veicot personas datu apstrādi, t.sk. DORES FABRIKA esošajās interneta vietnēs www.dores.house un www.istasimtgadesmaja.lv nodoto personas datu apstrādi.

 

DORES FABRIKA nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā Privātuma politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasības. DORES FABRIKA apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Personu datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

DORES FABRIKA var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem mērķiem:

 • Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu pasūtīšanu, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, pakalpojumu sniegšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Drošības nodrošināšanai DORES FABRIKA telpās un teritorijā veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (leģitīma DORES FABRIKA tiesiskā interese).

DORES FABRIKA vāktie un izmantotie dati

Šo privātuma politiku turpmāk – Privātuma politika, DORES FABRIKA piemēro veicot personas datu apstrādi, t.sk. DORES FABRIKA esošajās interneta vietnēs www.dores.house un www.istasimtgadesmaja.lv nodoto personas datu apstrādi.

 

Tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika

DORES FABRIKA nepārtraukti uzlabo savu tīmekļa vietni ar mērķi atvieglot tās lietošanu. Šajā nolūkā DORES FABRIKA ir jāzina, kāda informācija ir vissvarīgākā vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīci viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, kā arī līdzīga demogrāfiska un statistiska informācija.

 

DORES FABRIKA vāc šo informāciju, izmantojot automatizētu rīku Google Analytics, kas ļauj reģistrēt un analizēt informāciju, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni.

 

Šeit Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā darbojas Google Analytics un kādu informāciju tā ļauj vākt un analizēt:

https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

DORES FABRIKA izmanto datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par klienta vajadzībām un kam klienti dod priekšroku, lai sniegtu pēc iespējas labākus pakalpojumus un preces, un lai uzlabotu pieejamību DORES FABRIKA publiskotajai informācijai.

 

Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt Jūsu datu vākšanu Google Analytics, kā aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

Serveris, kurā izvietota DORES FABRIKA tīmekļa vietne, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

 

Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir DORES FABRIKA tiesiskā interese nodrošināt DORES FABRIKA tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

 

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu, tādejādi ļaujot Jums nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu.

 

Kā DORES FABRIKA izmanto sīkdatnes?

DORES FABRIKA tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

 

Citas sīkdatnes ļauj DORES FABRIKA sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni – DORES FABRIKA izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi. Šīs sīkdatnes saglabā un izmanto Google Analyticsrīks.

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir DORES FABRIKA tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

 

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt http://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

 

Mārketings

Ja Jūs esat sniedzis mums savu kontaktinformāciju, tad Jums var tikt nosūtīti jaunumi un ziņas, kas varētu būt Jums interesantas un saistītas ar DORES FABRIKA komercdarbības mērķi.

 

DORES FABIKRA iegūst Jūsu un/vai Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju brīdī, kad Jūs iedodat savu vizītkarti DORES FABRIKA pārstāvim tikšanās vai pasākumu laikā vai kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai sazinātos ar DORES FABRIKA tīmekļa vietnē.

DORES FABRIKA nosūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu un cenšas ierobežot saņēmēju skaitu, nosūtot ziņas tikai tām personām, kurām ziņojums tiešām būs interesants.

 

Tiklīdz DORES FABRIKA nosūta ziņu, DORES FABRIKA var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To DORES FABRIKA dara ar jūsu piekrišanu, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi DORES FABRIKA tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību.

 

Kad Jūs sniedzat ziņas DORES FABRIKA tīmekļa vietnē, DORES FABRIKA izmanto Jūsu datus uz Jūsu piekrišanas pamata.

 

Citos gadījumos, kad Jūs brīvprātīgi iedodat uzņēmuma kontaktinformāciju DORES FABRIKAI, DORES FABRIKA var nosūtīt Jums mārketinga ziņas, lai varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar Jums vai Jūsu pārstāvētajām sabiedrībām. DORES FABRIKA seko līdzi ziņu efektivitātes statistikai, lai uzlabotu DORES FABRIKA saziņas veidu.

 

Profilēšana

DORES FABRIKA var izmantot tīmekļa vietnes apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu apmeklētāju tendences un demogrāfiju, bet DORES FABRIKA nepiešķir katram apmeklētājam individuālu profilu.

Kas ir tiesīgs piekļūt Jūsu personas datiem?

 

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie DORES FABRIKA darbinieki un DORES FABRIKA meitas uzņēmumu darbinieki, kuriem ir attiecīgais pilnvarojums vai piekļuve personas datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi.

 

Visi darbinieki, kas saņēmuši attiecīgo pilnvarojumu strādāt ar personu datiem, tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

 

Tāpat arī DORES FABRIKA ir tiesīga personas datus atklāt:

 • Trešajām personām, kas sniedz DORES FABRIKA pakalpojumus, ieskaitot mārketinga kompānijas, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus, audita uzņēmumus un citus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai vadītu mūsu mārketinga saziņu.
 • DORES FABRIKA sadarbības partneriem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve atsevišķiem personu datiem.
 • Valsts un pašvaldību iestādēm, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
 • Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un tiktāl, ciktāl DORES FABRIKA ir tiesīga vai tai ir pienākums to darīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai ar Jums noslēgto līgumu.

 

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām bez Jūsu rakstveida piekrišanas saņemšanas.

 

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc.ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

 

Pieejams šeit:

https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

 

Cik ilgi DORES FABRIKA uzglabā datus no tīmekļa vietnēm?

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, DORES FABRIKA interešu aizsardzībai vai atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem termiņiem un termiņu ierobežojumiem. Pēc personas datu izmantošanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti vai arhivēti.

 

Jūsu tiesības un kā tās izmantot?

Sazinoties ar DORES FABRIKA pa e-pastuinfo@dores.house, Jūs varat īstenot savas tiesības:

 • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
 • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
 • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
 • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, ja tas ir piemērojams.

 

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

 

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, DORES FABRIKA saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar DORES FABRIKA.

 

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai šeit:

 

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību, sazinoties elektroniski vai mutiski ar DORES FABRIKA vai ES iestādei, atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Tādu iestāžu kontaktinformācija pieejama šeit:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Spēkā stāšanās

DORES FABRIKA Privātuma politika stājas spēkā ar 2018. gada 25. maiju.

 

DORES FABRIKA patur tiesības jebkurā laikā Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jūsu piekrišana šai privātuma politikai

Nododot mums savus personas datus, Jūs piekrītat DORES FABRIKA Privātuma politikas noteikumiem.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem, Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz info@dores.house vai zvanīt uz tālruņa Nr. +371 64170170, vai rakstīt uz DORES FABRIKA juridisko adresi: Dārdu iela 7, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139.

Latviski English